Photo 09 16 59, 13-01-2017

Những chữ có Ngũ hành thuộc Mộc

Bảng tham khảo những chữ có Ngũ hành thuộc Mộc

Bính

Đinh

Ngọ

Cửu

Húc

Thăng

.

Hạ

Nam

Quang

Huy

Hoả

Viêm

Diễm

Nhật

Viết

Xương

Tinh

Minh

Ánh

Chiêu

Vượng

Thời

Án

Côn

Thần

Nguyệt

Can

Bằng

Lạc

Trì

Tuấn

Thái

Đình

Lượng

Âm

Tuyên

Quân

Đức

Tuệ

Từ

Mẫn

Chí

Trung

Ân

Hy

Yến

Chiếu

Liệt

Tiêu

Khố

Tấn

Trí

Phổ

Cảnh

Càn

Tâm

Đan

Hành

Cứu

Đồng

Xướng

Kinh

Năng

Hạo

Điện

Lôi

Tĩnh

Chương

Phượng

 

Bính    Đinh    Ngọ     Cửu     Húc     Thăng
Hạ       Nam    Quang Huy     Hoả     Viêm
Diễm   Nhật    Viết     Xương Tinh     Minh
Ánh     Chiêu  Vượng            Thời    Án       Côn
Thần    Nguyệt            Can      Bằng    Mã      Lạc
Trì        Tuấn    Thái     Đình    Lượng Âm
Tuyên  Quân   Đức     Tuệ      Từ        Mẫn
Chí       Trung  Tư        Ân       Hy       Yến
Chiếu  Liệt      Tiêu     Khố     Tấn      Trí
Phổ     Cảnh   Càn      Tâm     Đan     Hành
Cứu     Đồng   Xướng Kinh    Năng   Hạo
Điện    Lôi       Tĩnh     Chương          Phượng

Photo 09 16 59, 13-01-2017

 

 

MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ CÁCH CẢI VẬN TRONG PHONG THUỶ

TỔNG HỢP CẢI VẬN MỆNH KHUYẾT MỘC

Giờ thần: Sáng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (giờ Thìn). Chiều từ 13 giờ đến 15 giờ chiều (giờ Mùi). 21 giờ đến 23 giờ đêm (giờ Hợi).

màu xanh lá cây để tăng vận. Quần áo, tất (vớ) cũng nên chọn xanh lá cây

Chọn mua nhà bên ngoài cửa sổ cí thể nhìn thấy một bức màn màu xanh

Có thể trồng 4 cây trúc Văn xương tại hướng Bắc.

Đeo đá vân ốc màu xanh lá cây

Nên để tóc, móng, râu dài mới có vận tốt.

Thỏ, Hổ, Mèo là mộc cát tường

Du lịch về phương đông để lấy vận mộc

Vận động buổi sáng cũng giúp tăng cường khí mộc.

Trồng cây cảnh trong phòng vệ sinh

Xem chi tiết MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ CÁCH CẢI VẬN TRONG PHONG THUỶ


Bài viết hay liên quan

 

 

Xem Phong Thủy nhà click