⭕ Tư vấn Phong thủy nhà: 0938 58 1710

CÁCH ĐO TỌA ĐỘ
PHÂN CUNG NHÀ

HOÁ GIẢI NHÀ XẤU NÊN XEM NGAY ›

Ý NGHĨA 8 CUNG và cách
CHỌN NHÀ HỢP TUỔI ›

thien-can-an-tang

Thiên cang ẩn tàng Địa chi

Thiên Can ẩn tàng trong Địa Chi

 

Địa chi

SỬU

DẦN

MÃO

.

Thiên can ẩn tàng

QUÝ

KỶ

QUÝ

TÂN

GIÁP – BÍNH – MẬU

ẤT

% lực lượng

100

60

30

10

60 – 30 – 10

100

Địa chi

THÌN

TỴ

NGỌ

MÙI

Thiên can ẩn tàng

MẬU – ẤT – QUÝ

BÍNH – MẬU – CANH

ĐINH – KỶ

KỶ ĐINH – ẤT

% lực lượng

60 – 30 – 10

60 – 30 – 10

70 – 30

60 – 30 – 10

Địa chi

THÂN

DẬU

TUẤT

HỢI

Thiên can ẩn tàng

CANH NHÂMMẬU

TÂN

MẬU – TÂN – ĐINH

NHÂM – GIÁP

% lực lượng

60 – 30 – 10

100

60 – 30 – 10

70 – 30

.

 


 
click


 

Xem Phong Thủy nhà click