⭕ Tư vấn Phong thủy nhà: 0938 58 1710
CÁCH ĐO TỌA ĐỘ
PHÂN CUNG NHÀ

HOÁ GIẢI NHÀ XẤU NÊN XEM NGAY ›

Ý NGHĨA 8 CUNG và cách
CHỌN NHÀ HỢP TUỔI ›

phong thủy nhà

Giới thiệu xem Phong Thủy Nhà. 1. Xem Bát tự Mệnh Khuyết -Biết được Dụng thần ngũ hành để cải vận: màu sắc, hướng, ăn uống, nghành nghề, đồ vật -Nói về Mệnh: tính cách, anh em, cha mẹ, tài,...

xem ›