⏰ 9am-7pm (TP.HCM) | Vòng Tay | Cây cảnh | Vật phẩm

phi tinh 2017

Phong thủy học còn đem 8 quẻ trong Bát quái vào trong Cửu cung, lấy sự lên xuống của phi tinh trong mỗi quẻ để phán đoán hung cát của vịt trí này. Quẻ trong Bát quái là cố định,...

xem ›