⏰ 9am-7pm (TP.HCM) | Vòng Tay | Cây cảnh | Vật phẩm

Gương Bát quái

Có ba mẫu thiết kế gương bát quái chính là mặt lõm, mặt lồi và mặt phẳng. Bát quái là một tấm biển trên đó vẽ hình bát quái, bát quái chính là ám quẻ: Càn, đoài, ly, chấn, tốn,...

xem ›