Nghiên cứu kỹ phương vị lên xuống giường

Phương Pháp 49

Nghiên cứu kỹ phương vị lên xuống giường

Căn cứ vào lý luận khuyết mệnh để lựa chọn phương vị

Hằng ngày thức dậy, bạn có biết mình xuống giường ở phương vị nào hay không?

Kỳ thực, phương vị xuống giường giống như phương vị xuất trận thời xưa. Thời Tam Quốc, Khổng Minh đã tính toán chính xác phương vị xuất trận cho tướng sỹ, từ đó mà giành được nhiều thắng lợi.

Bạn hãy đứng ngay giường, cầm la bàn trên điện thoại, lập tức sẽ biết phương vị xuống giường mỗi ngày của mình.

Trước tiên bạn phải biết hướng cát lợi (hướng tốt của năm) theo phi tinh lưu niên. Tránh xuống giường ở hướng có sao Ngũ hoàng, Nhị hắc nhập cung, đầu óc dễ bọ mụ mẫm, dễ gặp tai hoạ và chuyện không lành. Nếu xuống giường ở phương vị có sao Tam bích dễ gặp chuyện thị phi.

.

Hướng tốt nhất có sao Bát bạch và Cửu tử nhập cung, mang tới nhiều tài lộc và may mắn.

Nếu phát hiện phương vị xuống giường phạm phải Nhị hắc thì nên hoá giải như thế nào?

Muốn thay đổi thói quen xuống giường quả không đơn giản, bạn phải tìm cách để đôi dép ở hướng tốt, đặt chiếc ghế chắn đi hướng xấu mỗi ngày sẽ quen dần.

Trong lý luận mệnh khuyết:

  • Người khuyết Thuỷ cố gắng xuống giường ở hướng nhà vệ sinh
  • Người khuyết Hoả xuống giường ở hướng nhiều ánh nắng hoặc hướng Đông, hướng Nam
  • Người khuyết Mộc xuống giường ở hướng Đông
  • Người khuyết Kim xuống giường ở hướng Tây, Tây Bắc

Lưu ý, nên kết hợp với Cửu cung phi tinh hàng năm mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất.

Xem đồ hình Phi tinh 2018: http://phongthuycaivan.org/cuu-cung-phi-tinh-nam-2018/

 

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Kỳ môn độn giáp là do 3 khái niệm “kỳ”, “môn”, “độn giáp” hợp thành, là một thuật số thời xưa, cũng có khi nói “Kỳ môn độn giáp” chính là công pháp của “Tu chân”

 

 

Phi phương cát tinh 2018

 

Phi phương hung tinh 2018

 

Cửu tử: Giữa nhà

Bát bạch: hướng Đông Nam

Nhất bạch: hướng Tây Bắc

Nhị hắc: Tây

Ngũ hoàng: Bắc

Tam bích: Đông Bắc

 

Phi phương cát tinh 2019

 

Phi phương hung tinh 2019

 

Cửu tử: Tây Bắc

Bát bạch: Giữa nhà

Nhất bạch: Tây

Nhị hắc: Đông Bắc

Ngũ hoàng: Tây Nam

Tam bích: Nam

 

Phi phương cát tinh 2020

 

Phi phương hung tinh 2020

 

Cửu tử: Tây

Bát bạch: Tây Bắc

Nhất bạch: Đông Bắc

Nhị hắc: Nam

Ngũ hoàng: Đông

Tam bích: Bắc

 

Phi phương cát tinh 2021

 

Phi phương hung tinh 2021

 

Cửu tử: Đông Bắc

Bát bạch: Tây

Nhất bạch: Nam

Nhị hắc: Bắc

Ngũ hoàng: Đông Nam

Tam bích: Tây Nam

 


Bài viết hay liên quan

 

 

Xem Phong Thủy nhà click